Yododo-matrac, minden 10. nyer! nyereményjáték - részvételi szabályzat

Yododo-matrac, minden 10. vásárló nyer! nyereményjáték

A nyereményjáték szervezője

A THE FACTORY-CORP Kft. (székhely: 1054 Budapest,Honvéd utca 8. I.em.2.) – a továbbiakban Szervező – a jelen részvételi, adatkezelési és játékszabályzatban részletezett ajándéksorsolásos nyereményjátékot szervez.

A nyereményjáték részletei

2.1. A nyereményjátékban való részvételre jogosult minden 18. életévét betöltött természetes személy, aki 2020. február 20.-április 30. között bármilyen Yododo ágymatracot vásárol az alábbi csatornák valamelyikén keresztül: www.yododo.hu webshop vagy a Yododo telefonos ügyfélszolgálata és a vásárlás során megad minden, a sorsolásban való részvételhez kért személyes adatot (teljes név, postacím, telefonszám és e-mail cím), a kiszállított Yododo matracról pedig feltölt egy fényképet a Yododo facebook profiljára, vagy elküldi emailben a fényképet a kontakt@yododo.hu emailcímre.

2.2. Yododo matrac vásárlása esetén a Vásárló automatikusan bekerül a The Factory-Corp Kft. által meghirdetett “ Yododo-matrac, minden 10. vásárló nyer!” nyereményjátékba- amennyiben a fent említett termékek valamelyikét megvásárolja -, hacsak másképpen nem rendelkezik. Amennyiben egy Játékos több terméket vásárol egyszerre, akkor a legolcsóbb termék árát nyeri vissza.

Részvételi feltételek

3.1. Egy Játékos korlátlan számú Pályázattal vehet részt a Játékban, attól függően, hogy egy vagy több vásárlás alkalmával, a promócióban résztvevő terméket vásárolt a promóció ideje alatt. A sorsoláson való részvételhez egy Játékosnak legalább egy ilyen vásárlással kell rendelkeznie. 3.2. A Pályázatokat a Szabályzat feltételei tekintetében a Szervező vizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos nem felel meg a Szabályzat feltételeinek (pl. nincs megadva a személyes adatoknál minden szükséges adat, illetve nem küldte el a kiszállított termék fotóját), úgy az érintett jelentkezőt a Versenyben nem tudja szerepeltetni.

3.3. A Versenyben nem vehetnek részt az alábbi személyek:

(a) a THE FACTORY-CORP Kft. alkalmazottai és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.) (b) nem természetes személyek (c) 18. életévüket be nem töltött természetes személyek.

Nyeremények

4.1. Minden tizedik vásárlónak visszatárítjük a megvásárolt (egyik, legolcsóbb) matrac árát.

Az eredményhirdetés időpontja

Az eredményhirdetés időpontja minden hónap 15.-e, amikor a megelőző hónap vásárlásai közül hirdetjük a nyerteseket.  Az akcióban részvételi lehetőséget biztosító vásárlás utolsó határideje: 2020.04.30.

A nyertesek értesítése

6.1. Az eredményhirdetésre a Yododo matrac Facebook oldalán kerül sor.

6.2. A tartaléknyertes abban az esetben válik jogosulttá a nyereményre, ha a sorrendben előtte lévő nyertes, illetőleg annak Pályázata a jelen szabályzatban leírt bármely formai, illetőleg bármely személyi feltételnek nem felel meg, és emiatt kizárásra kerül, illetve akkor, ha a nyertes a jelen játékszabályba ütköző magatartása miatt kerül kizárásra. A nyerteseket írásban és/vagy telefonon értesítjük. A nyeremények készpénzre nem válthatóak át, de másra átruházhatóak, amennyiben a nyertes nem kíván élni a nyereménnyel.

A nyeremények átadása

7.1. A nyerteseknek az általuk megadott bankszámlaszámra utaljuk vissza a megvásárolt 10. matrac árát. A nyerteseket a nyereménnyel kapcsolatban nem terheli személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség.

7.2. A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a játékból a pályázatot, amennyiben a beküldő Játékos részére a nyereményt azért nem lehet átadni, mert a pályázatán feltüntetett személyes adatok nem valósak, vagy tévesek, vagy pontatlanság miatt nem azonosítható be, vagy nem értesíthető a Játékos.

7.3. A nyertesek a Nyeremény átvételére a nyerés tényéről szóló értesítés kézhezvételét követően, de legkésőbb az eredményhirdetést követő 30 (harminc) napon belül jogosultak.

Adatkezelés

8.1. A Játékosok a nyereményjátékban történő részvétellel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező díjmentesen és jogszerűen felhasználja a Játékosok Szervező rendelkezésére bocsátott személyes adatait (pl. név, cím, telefonszám, e-mail cím stb.) a jelen nyereményjáték lebonyolítása és a Szervező marketingtevékenysége céljára, és a Játékost személyesen, postán vagy hírközlési eszközök útján közvetlen kereskedelmi ajánlattal megkeresse, az adatokat bármely más gazdálkodó szervezet részére átadhatja az adatok szolgáltatásától számított 10 évig, illetve az aláírással kért visszavonásig.

8.2. Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy névre szóló kereskedelmi ajánlattal megkeressék, adatai törlését a nyilvántartásból bármikor, korlátozás nélkül és ingyenesen kérheti a következő címen, telefonszámon és e-mail címen THE FACTORY-CORP Kft. (székhely: 1054 Budapest,Honvéd utca 8. I.em.2.).; Telefon: +3613916107, e-mail: KONTAKT@YODODO.HU8.4. A Játékos Pályázatának elküldésével tudomásul veszi és elfogadja a jelen Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt, illetve igazolja, hogy a jelen Játékszabályzatban foglaltakat elolvasta és megértette. Jelen Játékszabályzat elfogadásával a Játékos elismeri továbbá, hogy a nyereményjátékban saját akaratából, saját felelősségére vesz részt.

Budapest, 2020.02.24. THE FACTORY-CORP Kft. Szervező

MINDEN 10. MEGRENDELŐ VISSZANYERI EGY MATRAC TELJES ÁRÁT *

NYERJEN MOST!